Jeg er et afsnit. Klik én gang for at indtaste dit eget indhold. Du kan ændre min skrifttype, størrelse, linjehøjde, farve og andet ved at fremhæve dele af mig og vælge funktionen i værktøjslinjen.

Landsbyhaven

- privat pasningsordning-

Her kan i se hvilke kurser jeg har taget gennem tiden.

Førstehjælp:

* Grundkursus i førstehjælp d. 9/2 - 2005.

* Vedligeholdelse i førstehjælp d. 19/11 - 2007.

* Vedligeholdelse i førstehjælp d. 23/11 - 2009.

* Vedligeholdelse i førstehjælp d. 18/1 - 2011.

* Vedligeholdelse i førstehjælp d. 3/6 - 2013.

* Grundkursus i førstehjælp d. 2/4 - 2016.

* Vedligeholdelse i førstehjælp d. 17/5 - 2018.

* Førstehjælp ved hjertestop d. 13/2 - 2019.

* Tegn - Til - Tale : 6 lektioner d. 21/3 - 2009.

* Børns kompetenceudvikling 0-5 år: 37 lektioner

d. 16/9 - 4/11 - 2009. 

* Almen fødevarehygiejne : d. 24/4 - 2012.

* Mad til børn - sunde børn : 3 dage d. 30/4- 2/5 - 2012.

* Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde :

7 aftner d. 11/3 - 29/4 - 2015.

* Leg med sprog : 11 aftner d. 27/2 - 8/5 - 2018.

* Motorik og Sanseuniverset : 8 timer d. 15/9 - 2018.