Jeg er et afsnit. Klik én gang for at indtaste dit eget indhold. Du kan ændre min skrifttype, størrelse, linjehøjde, farve og andet ved at fremhæve dele af mig og vælge funktionen i værktøjslinjen.

Landsbyhaven

- privat pasningsordning-

Folder som I får udleveret ved opskrivningen i dagplejen.

Her står noget af det samme som her på hjemmesiden.

Det er min pasningsaftale, som I skal skrive under på ved indskrivningen i dagplejen.

Det er tilladelse I skal give mig til at køre med jeres børn eller tage billeder af jeres børn.